Vedtekter Melhus Ungdomsråd.

Hjemmel er kommunelovens § 5-12, med tilhørende forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2019 sak  /19 følgende sammensetning: Ungdomsrådet skal bestå av 10 representanter fordelt på to representanter fra hhv Eid -, Gimse - og Lundamo ungdomsskoler, én representant fra Øya ungdomsskole og inntil tre representanter fra videregående skoler. Det er rådet selv som oppnevner leder og nestleder blant de valgte medlemmene.

Kontaktperson for ungdomsrådet

Kristin Johnsen
Telefon: 986 70 164
E-post

Møtereferat 2022

20.03.22 Møtereferat.pdf
27.02.22 Møtereferat.pdf
30.01.22 Møtereferat.pdf
05.01.22 Møtereferat.pdf
05.01.22 Vedlegg: Rapport fra forvaltningsrevisjon av tverrfaglig samarbeid barn og unge.pdf
26.01.22 Møtereferat.pdf
09.03.22 Møtereferat.pdf
09.03.22 Vedlegg Presentasjon.pdf
06.04.22 Møtereferat.pdf
20.04.22 Møtereferat.pdf
20.04.22 Vedlegg Presentasjon AtB.pdf
11.05.22 Møtereferat.pdf
01.06.22 Møtereferat.pdf
22.08.22 Møtereferat.pdf
10.09.22 Møtereferat.pdf
03.10.22 Møtereferat.pdf
24.10.22 Møtereferat.pdf
14.11.22 Møtereferat.pdf
05.12.22 Møtereferat.pdf
09.01.23 Møtereferat.pdf

Jørgen Raphaug Teksten Eid skole
Trym Øien Videregående skole
Peder Skåle Andreassen  Eid ungdomsskole
Marianne Nordhaug Videregående skole
Marwa Shirin Khan Gimse ungdomsskole
Savannah Lie Bredesen Øya ungdomsskole
Jon Marius Lindreitli Lundamo ungdomsskole
Marie Lyngen Lundamo ungdomsskole
Filippa Triola Høyden Dehlin Gimse ungdomsskole
Marie Konstad Gimse ungdomsskole
Ida-Jannie Midtflå Eid ungdomsskole