Vi kan bistå med utredning, oppfølging, støttesamtaler og veiledning, og vi skal sikre at personer med demens får et godt tilpasset tjenestetilbud i kommunen. Vi har et tett samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten (sykehus), institusjon, hjemmetjeneste, aktivitetssenter og demensforening m.fl.

Det er viktig med tidlig utredning og en kartlegging av hjelpebehov. På bakgrunn av dette oppfordrer vi til å ta tidlig kontakt med lege dersom det er mistanke om demens/kognitiv svikt.

Hvorfor er utredning og diagnose viktig for personer med demens (helsedirektoratet.no)

For mer informasjon, ta kontakt med din fastlege eller hukommelsesteamet i kommunen.

Hva kan vi tilby?

 • Råd og veiledning til personer med demens og deres pårørende
 • Samarbeid med fastlege om utredning
 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning
 • Veiledning og kompetanseutvikling til ansatte i helse og omsorg i kommunen
 • Åpne temakvelder om aktuelle tema innen demens
 • Pårørendeskole
 • Samtalegrupper
 • “Demensvennlig samfunn”

Hvem kan henvende seg til oss?

 • Fastlege
 • Hjemmetjenesten
 • Kommunens ansatte
 • Næringslivet
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Pårørende, naboer, venner

Slik kommer du i kontakt med oss

Hukommelsesteamet er en del av Helse- og velferdskontoret.

Telefonnummer dit er 957 11 444 (man, tirs og fre kl. 10-11 og 12-14. Onsdag 16-18).

Du kan også ta direkte kontakt med oss i hukommelsesteamet:

 • Eva Margaret Bekkavik Pettersen, sykepleier, tlf: 915 23 125 
 • Tove Aune Bjørklund, psykiatrisk sykepleier, tlf: 948 75 214 
 • E-post: hukommelsesteam@melhus.kommune.no

Vi minner om at vi har taushetsplikt, og du kan velge å være anonym.

Vil du vite mer om kognitiv svikt/demens?

Demens (nasjonalforeningen.no)

Kognisjon og demens (Nasjonalt senter for aldring og helse)

Veiviser demens (aldringoghelse.no)

Demensplan 2025 (regjeringen.no)

Melhus demensforening 

Eldbjørg Tangvik, leder, tlf. 911 40 655 eller e-post melhus.demensforening@gmail.com

Få råd fra fagfolk om demens

På Demenslinjen treffer du spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15. Behov for videosamtale? Ta kontakt på e-post.

Ring 23 12 00 40. Eller send oss e-post: demenslinjen@nasjonalforeningen.no

Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Hender som holder

Illustrasjonsfoto. Envato Photos.

Hukommelsesteamet i Melhus kommune og Melhus demensforening arrangerer pårørendeskole for pårørende til personer med demens.

Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom. Gjennom fire kurskvelder lærer du mer om sykdommen og treffer fagpersoner og andre pårørende.

Målet er å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for sykdommen, og bedre grunnlag for å takle utfordringene i hverdagen.

For oversikt over program, se her