Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom. Gjennom fire kurskvelder lærer du mer om sykdommen og treffer fagpersoner og andre pårørende.

Målet er å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for sykdommen, og bedre grunnlag for å takle utfordringene i hverdagen.

Program - hver torsdag i fire uker i Melhus rådhus

Med forbehold om endringer.

29. februar 
Kl. 18:00 – 20:30
Sted: Kommunestyresalen 

  • Hva er demens? 
  • Symptomer, forløp, behandling og årsak
  • Pårørenderollen
  • Ventesorg

07. mars 
Kl. 18:00 – 20:30 
Sted: Rådhuskantina 

  • Kommunikasjon og samhandling

14. mars 
Kl. 18:00 – 20:30 
Sted: Rådhuskantina 

  • Framtidsfullmakt og vergemål 
  • Kommunenes tilbud og aktivisering

21. mars 
Kl. 18:00 – 20:30 
Sted: Rådhuskantina 

  • Velferdsteknologi og hjelpemidler
  • En pårørende forteller

For deg/dere som har vanskelig for å komme i fra, vil det på kurskveldene være et tilbud med kafe/aktiviteter, slik at den som har demens også kan være med.

Påmelding 

Innen 27. februar til Hukommelsesteamet på telefon 915 23 125 / 948 75 214 eller hukommelsesteam@melhus.kommune.no