Kontaktinformasjon

Hukommelsesteam i Melhus kommune
v/Rut Perly Stølan

Telefon: 72 85 80 85
E-post

Hva kan vi tilby?

  • Råd og veiledning til personer med demens og deres pårørende
  • Samarbeid med fastlege om utredning
  • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning
  • Veiledning og kompetanseutvikling til ansatte i helse og omsorg i kommunen
  • Åpne temakvelder om aktuelle tema innen demens

Hvem kan henvende seg til oss?

  • Fastlege
  • Hjemmetjenesten
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Pårørende, naboer, venner