Horg helse- og omsorgssenter ligger på Lundamo. 

Telefon: 72 85 82 60
Besøksadresse: Møllingvegen 16, 7232 Lundamo
Postadresse 

Kart over tjenester og rom ved Horg/Flå helse- og omsorgssenter (PDF)

Dag- og aktivitetstilbud

Dag- og aktivitetstilbudet har lokaler på Horg helse- og omsorgssenter og på Horg omsorgsbolig.

Dagtilbudet er åpent fra klokka 9-15 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Telefon: 72 85 82 72 eller 72 85 82 60

Det er et dagsenter med tilbud til eldre som bor i sitt eget hjem og som har behov for aktivisering eller bistand for å komme seg ut. Dagsentertilbudet omfatter aktivitetstilbud, i hovedsak trivselstiltak som samtaler, høytlesning, turer, musikk, ulike spill, bingo, sosialt fellesskap. Det blir servert frokost, middag og kaffe.

Avdelingsleder Siri Busklein 
Telefon: 72 85 82 70 eller 900 41 885
E-post

Horg kjøkken

Telefon 72 85 82 67

Daglig leder:

Mona Esphaug
e-post

Avdelingsleder for kjøkkentjenesten:

Knut Ståle Skogstad
Telefon 994 40 924
e-post

Ledelsen ved Horg helse- og omsorgssenter

Avdelingsleder langtidsavdelingen:

Terese Renee Esp
Telefon: 909 27 196
E-post

Avdelingsleder Midttun:

Gunn Torild Sundet
Telefon: 917 36 109
E-post

Avdelingsleder hjemmetjenesten Horg/Flå sone:

Siri Busklein
Telefon: 900 41 885
E-post