Slik søker du: 

Helse- og velferdskontoret behandler søknader om fysioterapi. Søk med skjemaet Helse- og omsorgstjenester - søknad

Barn og ungdom: 

Gjelder søknaden barn og ungdom, bruk dette skjemaet: Ergo- og fysioterapi for barn og unge (0-18 år) - henvisning

Kontaktinformasjon til oss: 

Har du vært i kontakt med oss tidligere, kan du finne kontaktinformasjon til ansatte på de ulike avdelingene i oversikten under: 

Nedre Melhus

Heidi Dahlen Moen, avdelingsleder
E-post
Telefon: 950 27 370

Jannicke R. Jacobsen
E-post 
Telefon: 468 20 034

Marthe Eidissen Holmeide
E-post
Telefon: 994 87 026

Anne Kari Stubsjøen
E-post
Telefon: 909 47 385

Sigurd Bangstad 
E-post
Telefon: 416 78 066

Anne Lise Dahl
E-post
Telefon: 962 32 910

Mette Nordmark Bones
E-post
Telefon: 906 16 799

Janne Sofie Risstad Larssen
Telefon 917 68 302
E-post

Ane Troset Saur
E-post
Telefon: 991 01 069

Fysioterapeut i turnus
Telefon: 476 13 896 

Horg/Flå

Heidi Dahlen Moen, avdelingsleder
E-post
Telefon: 950 27 370

Jannicke R. Jacobsen, fysioterapeut barn
E-post
Telefon: 468 20 034

Anne Lise Dahl
E-post
Telefon: 962 32 910

Hølonda

Heidi Dahlen Moen, avdelingsleder
E-post
Telefon: 950 27 370

Sigurd Bangstad, fysioterapeut
E-post
Telefon: 416 78 066

Mette Nordmark Bones
E-post
Telefon: 906 16 799


Mer informasjon: 

Hva er fysioterapi?

Kommunen skal fremme folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, og gi tilbud om behandling og opptrening etter skade og sykdom. Fysioterapi kan være en del i et rehabilitering- og habiliteringsforløp. Melhus kommunale fysioterapitjeneste er organisert under virksomheten aktivitet og bevegelse.

Fysioterapeutene arbeider med barn, voksne og eldre.

Fysioterapi til barn og ungdom er et tilbud til brukere med sammensatte funksjonshemminger, barn som er motorisk usikre eller barn/ungdom med skade i bevegelsesapparatet.
Les mer om fysioterapi for barn og unge her.

Fysioterapi til voksne og eldre vil være å forebygge og behandle funksjonstap som oppstår ved sykdom og naturlig aldring hos eldre. Voksne og eldre som ikke kan benytte privat fysioterapi (Melhus Fysioterapiklinikk) vil bli prioritert i kommunal fysioterapitjeneste.

Tiltak og tilbud vil være begrunnet ut i fra en vurdering av fysioterapeuten. Tiltakene vil tilpasses den enkeltes behov, og kan omfatte blant annet individuell trening, gruppetrening, tilrettelegging og opplæring/veiledning/rådgivning.

Tidsperspektiv og omfang av oppfølgning fra fysioterapeut vurderes fortløpende i samarbeid med den enkelte bruker.

Dette kan vi tilby

 • Individuell kartlegging og oppfølging
 • Gruppetilbud i sal i alle distrikt
 • Gruppetilbud i basseng  
  • Lav-, middels- og vedlikeholdsgrupper (Buen)
  • Ortopedigruppe (nyopererte og preoperativ trening prioriteres) (Buen)
  • Rygg/Bekken gruppe (gravide med bekkenløsningsplager prioriteres) (Buen)
  • Barne- og ungdomsgruppe (Buen)
  • Bassenggruppe på Eid
 • Forebyggende tiltak barn og voksne
 • Fysioterapi som en del av den tverrfaglige helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Informasjonsgrupper som en del av helsestasjonens barselprogram når barnet er ca 4 uker
 • Tett samarbeid med ergoterapitjenesten

Les gjerne denne oversikten over tilbudene vi kan gi: Henvisning til ergo- og fysioterapitjenesten barn/unge (PDF

Henvendelser vil bli registrert på venteliste etter etter prioriteringsgrad.

 

Fysioterapeuter med driftsavtale

Melhus Fysioterapiklinikk AS: 


Lymfeødembehandling: 

Spesialfysioterapeut Gunn Tove Stai Eidsmo, telefon 958 70 514. 
Du finner henne på Buen helse- og omsorgssenter.