Melhus deltar sammen med kommunene Klæbu, Malvik, Midtre Gauldal og Trondheim i samarbeidet om de to tjenestene.
Både pårørende og brukere av legevakten og KAD-tilbudet oppfordres til å benytte brukerrepresentanten aktivt for å formidle opplevelser og erfaringer som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tjenestene!

Kontaktinformasjon til Melhus kommune sin representant i brukerutvalget:

Ole Husby
E-post: ole.husby@gmail.com
Telefon: 91 17 40 86

Husby skal delta i brukerutvalget i perioden 2016 - 2019, og skal fungere som talsperson for innbyggerne i Melhus.

Hans oppgave er blant annet å formidle brukernes erfaringer tilbake til vertskommunen Trondheim, samt styringsgruppen for samarbeidet i Trondheimsområdet.