Melhus deltar sammen med kommunene Malvik, Midtre Gauldal og Trondheim i samarbeidet om de to tjenestene.
Både pårørende og brukere av legevakten og KAD-tilbudet oppfordres til å benytte brukerrepresentanten aktivt for å formidle opplevelser og erfaringer som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tjenestene!

Kontaktinformasjon til Melhus kommune sin representant i brukerutvalget:

Anna-Lina Mørreaunet Holm
E-post 
Telefon: 934 86 080

Holm skal delta i brukerutvalget i perioden 2020-2024, og skal fungere som talsperson for innbyggerne i Melhus.

Hennes oppgave er blant annet å formidle brukernes erfaringer tilbake til vertskommunen Trondheim, samt styringsgruppen for samarbeidet i Trondheimsområdet.