Læringsverkstedet avdeling Brekkåsen Idrettsbarnehage er en seksavdelings barnehage med plass til 87 barn. Den ligger vakkert til ved Brekkåsen stadion som har to kunstgressbaner og kjempefine turområder rett i nærheten.

Mat- og bevegelsesglede

Idrettsbarnehagene har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag.

Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. I tillegg har vi egen minibuss som vi bruker til å komme oss litt lenger ut fra barnehagen og til å delta på ulike arrangementer. Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger, kokk, Fysioterapeuter og ergoterapeut i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere.

Voksenrollen

I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv.

Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

 

Styrer: Hjørvar Bjørnbeth
E-post
Telefon: 908 81 581

Åpningstider: 06.45-17.00
Adresse: Klemmets veg 270, 7227 Gimse
Besøk Brekkåsen Idrettsbarnehages hjemmesider