Tilbudet ledes av førskolelærer, og skal være et treffsted med lek og aktiviteter.

Det er for tiden en barnehage som har slikt tilbud i Melhus:


Rosmælen barnehage