Navn Parti Telefon
Einar Gimse Syrstad (leder) Ap 905 51 156
Anja Sterten Ap 997 63 632
Stein Eidsmo Hova H 480 65 434
Tove Irene Børseth H 408 70 492
Hans Byfuglien Krf 901 69 385
Ingunn Nervik Isaksen Ap 909 97 773
Knut Ole Bleke (nestleder) Sp 917 60 079
Trine Onsøyen Sp 934 94 971
Kaare Qvenild ML 948 23 002
Anne Sørtømme SV 971 97 156
Ruth Laila Berge Frp 913 94 538
     
Varamedlemmer fellesliste posisjonen:    
Annar Gravråk Ap 469 16 596
Marius Krogstad Aune H 928 53 092
Heidi Fossan Krf 986 38 519
Arild Berg Ap 920 83 756
Ingrid Resell Krogstad Ap 480 55 085
Christian Ingebrigtsen H 474 62 547
Toril Lund Ap 906 86 017
     
Varamedlemmer fellesliste opposisjonen    
Monica Grøtte Estenstad V 906 46 638
Eva Rathe Sp 976 02 249
Ann Kristin Bolland ML 934 61 947
Rolf Tiller Frp 906 00 993
Sigmund Gråbak ML 975 34 638
Kjell Joar Sunnset Sp 977 55 665
Marit Gylland Krogstad Sp 473 55 997