NB: Reglene for besøk i sykehjem er oppdatert siden denne saken ble publisert. Alltid oppdatert informasjon finner du på www.melhus.kommune.no/korona

I løpet av denne uka får pasientene ved sykehjemsavdelingene på Buen- og Hølonda helse- og omsorgssenter sin andre dose med koronavaksine. Pasientene på Horg fikk sin andre dose i forrige uke.

Etter den er satt, tar det omtrent én til to uker før full effekt slår inn. Derfor åpnes også sykehjemmene opp på litt ulike tidspunkt. Horg åpner først, ettersom de ble ferdige med vaksineringen i forrige uke.

Vi går ned ett nivå

Siden 20. januar har alle våre tre sykehjem vært på beredskapsnivå gult – høyt. Nå skal gradvis ned på nivå gult – lavt. Det åpner for inntil tre besøk per uke.

Smittevern gjelder fortsatt

Selv om vi nå åpner for mer besøk og pasientene nå er vaksinerte, har vi fortsatt sterkt fokus på smittevern. Selv om pasientene er vaksinerte, kan de være smittebærere. Vi må alle bidra til å bremse faren for smitte. Reglene for besøk er de samme, oversikt over dem finner du nederst i saken.

Brosjyren vår som viser frem våre fire ulike beredskapsnivå kan du lese her: Besøk i sykehjem under covid-19-pandemien (PDF).

Beredskapsnivå gult - lavt:

 • Inntil tre besøk per uke i avdelingen, eller dere kan ta med pasienten ut
 • Besøkene gjennomføres på pasientrom eller tilrettelagt fellesrom
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), legger vi til rette for hyppigere besøk 

Regler for smittevern for besøk på våre sykehjem:

Retningslinjene for besøk er inndelt etter beredskapsnivå. Vi har fire nivå: Grønt, gult lavt, gult høyt og rødt. Ulike sykehjem kan ha ulike nivå basert på den lokale smittesituasjonen.

Reglene for besøk gjelder uavhengig av nivå:

 • Alle besøk på avtales på forhånd. Tidspunktet avhenger av den totale kapasiteten på avdelingen
 • 1-2 pårørende kan komme ved hvert besøk, for å sørge for god nok avstand
 • Hvert besøk varer inntil én time
 • Hvem pasienten ønsker besøk av, skal vektlegges. Nærmeste pårørende skal i hovedsak prioriteres
 • Har du luftveissymptomer, er nærkontakt eller er i karantene/isolasjon, kan du ikke komme på besøk nå
 • Alle som kommer på besøk loggføres for eventuell smittesporing
 • Vi tar imot deg og følger deg til enten pasientrommet eller et besøksrom
 • Vær nøye med håndhygiene, unngå å ta på flater. Gaver er ok med god håndhygiene. Har du med mat er det viktig med god håndhygiene for alle, før og etter måltidet. Kjøkkenet kan ikke benyttes
 • Unngå nærkontakt med pasienten, hold to meters avstand. Hold også god avstand til ansatte og andre pasienter
 • Vi ber om at du holder deg på pasient- eller besøksrommet. Ved behov, bruk ringeklokken. Unngå unødig opphold i fellesarealer og korridorer, det gjelder også hovedinngangen
 • Sansehagene brukes primært for tilrettelagte aktiviteter for beboere på sykehjemmet. Det vil være lokale variasjoner som gjør at vi kan legge til rette for besøk i enkelte soner av hagene
 • Hvis pasienten tas med ut av avdelingen, ber vi om at dere ikke oppsøker offentlige steder, og at dere følger smittevernregler og nasjonale retningslinjer for sosialt samvær
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), tilrettelegges det for hyppigere besøk