Først vil beboere og pasienter på Horg helse- og omsorgssenter få sin andre dose tirsdag 26. januar. I tillegg vil beboerne på Horg/Flå- og Hølonda omsorgsboliger få sin første vaksinedose. Til sammen utgjør dette 135 vaksiner.

Deretter vil noen hjemmeboende over 85 år, bosatt i distriktet Horg/Flå, få tilbud om vaksinen.

Slik skal vi gjøre det: 

 • Vi vil ringe til dere som vil få tilbud om å få vaksinen i uke 4 i løpet av torsdag 21. og fredag 22. januar
 • Det er ikke nødvendig å ta kontakt med oss
 • Vaksineringen vil skje torsdag 28. januar på Bruatunet ved Lundamo legesenter. Møtetidspunkt avtales per telefon
 • Det er rundt 20 doser tilgjengelig til denne gruppa i uke 4
 • Dersom du ikke har mulighet til å møte opp på Bruatunet, kan vaksinasjonsgruppa komme hjem til deg
 • I ukene fremover vil hjemmeboende over 85 år bli kontaktet og tilbudt vaksine i hele Melhus. Foreløpig er det få vaksinedoser vi får, men leveransene vil øke betraktelig i ukene fremover
 • Vaksinen er gratis, og det er frivillig å ta den. Vi oppfordrer likevel alle over 18 år til å ta den
 • I samarbeid med fastlegene vil vi vurdere hvem som får tilbud om vaksinen

Vi følger prioriteringen fra Folkehelseinstituttet for hvem som skal få vaksinene først.

Les gjerne vår sak: Vaksinering mot koronavirus – spørsmål og svar

Se spørsmål og svar nederst i saken.

Vaksinasjonsgruppa

Godt kvalifisert helsepersonell vil stå for vaksineringen. De vil observere og gi medisinsk hjelp dersom noen får reaksjoner etter å ha tatt vaksinen.

Disse fire utgjør vaksinasjonsgruppa:

 • Marianne Thoresen, kommunefarmasøyt
 • Laila Reitan Sundet, helsesykepleier
 • Anne Jøraandstad, sykepleier
 • Ida Bakke, sykepleier

Hvem kan forvente å få telefon torsdag og fredag?

Personer over 85 år som bor hjemme i distrikt Horg/Flå. Husk: Det er få vaksinedoser vi har, så det blir ikke så mange som får tilbudet i uke 4. Men alle skal få tilbudet etter hvert.

Hvorfor vaksinerer vi kun på Horg/Flå nå?

Vaksinen tåler ikke transport godt, det er derfor mest hensiktsmessig å vaksinere på samme geografiske sted. Når pasienter og beboere på Horg helse- og omsorgssenter i uke 4 skal få sin andre dose, passer det godt å vaksinere hjemmeboende også her.

Hva om jeg ikke er tilgjengelig når dere ringer?

Vi ringer opp igjen, dersom vi ikke får tak i deg på første forsøk. Vi har også kontakt med hjemmetjenesten, som også vil hjelpe oss med å komme i kontakt med dere.

Hvis jeg ikke ble oppringt denne gangen, hva gjør jeg da?

Da er det bare å vente. Alle skal få tilbud om vaksinen, og personer over 85 år er prioritert som den andre gruppen etter sykehjemspasienter.

Vi har begrenset mengde vaksiner ennå, men flere vil komme i ukene fremover.

Når forventer dere å være ferdig med vaksineringen av gruppe 2 – «Alder 85 år og eldre» i Melhus?

Vi kan ikke si dette sikkert per nå. Foreløpig leveres det få vaksinedoser, og antallet varierer fra uke til uke. En større mengde vaksiner vil også gå til andre gangs vaksinering på våre sykehjem og omsorgsboliger.