Sykehjemspasientene på Buen- og Hølonda helse- og omsorgssenter fikk vaksinen tirsdag 12. og onsdag 13. januar, samt noe helsepersonell.

Dermed har alle våre pasienter på sykehjemsavdelingene, som har samtykket til å ta den, fått sin første dose med vaksine. Det er i tråd med prioriteringen som er gjort av Folkehelseinstituttet

Godt utnyttet

De første ukene får vi rundt 10 hetteglass med vaksine i uka. Mot slutten av januar vil antallet øke. 

Også denne gang, som i forrige uke da vi vaksinerte på Horg helse- og omsorgssenter, fikk vi utnyttet vaksinen godt. I hvert hetteglass er det minst fem doser. Vi har klart å få ut 70 doser denne og forrige uke. 

Vaksinen skal gis i to omganger, dose nummer to gis etter omtrent tre uker. 

Det er gratis og frivillig å ta den.

Se vår side med spørsmål og svar om koronavaksinen.

Les mer om vaksinasjonsprogrammet på fhi.no.

Ikke nødvendig å ta kontakt nå

Det er et stort informasjonsbehov, og mange har spørsmål. Det har vi stor forståelse for. Det er likevel ikke nødvendig å ta kontakt med oss eller din fastlege nå, for å høre hvordan dette vil foregå og når du vil få tilbud om vaksinen.

Etter hvert som stadig flere vil få tilbud om vaksine, blir det et samarbeid mellom fastlegene og kommunen om å gjennomføre dette.

Mye skjer innen dette feltet på kort tid. Så fort vi vet mer om når og hvordan flere grupper skal vaksineres, vil vi komme med informasjon.