Melhus kommune ved teknikk og miljø har vedtatt at vegstrekninger beskrevet i "vedlegg 1" gir automatisk rett til skoleskyss etter søknad.
Merknad: vinterkjøring er endret i henhold til ny retningslinje, gjeldende fra juni 2020.

Skole

Strekning

Trinn

Merknader

Brekkåsen skole

Lete

2.– 4. tr.

Tidsbegrenset
01.11.-31.03.

Gimse skole

 

 

 

 

 

Fv. 6604, Drammensvegen

1. tr.

 

Fv. 6606, Strandvegen

1. tr.

 

Fv. 6604, Varmbu- og Øyåsvegen
(Øyåsbakkan/Varmbubakkan)ovenfor Hammonds veg

1.– 7. tr.

 

Fv 6606, Øyan. Fra Hølbrua

(Hølbekken APS), retning Udduvoll

1.– 7. tr.

 

Fv. 708, Løkkenhaugen 
Fv. 708, Vollmarka 
(fra gbnr 29/10)

1.– 7. tr.
1.– 4. tr.
5.– 7. tr.

 

 

Tidsbegrenset
01.11.-31.03.

Tranmælsvegen fra gbnr. 39/2 og sørover

2.– 4. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Gimse ungdomsskole

 

Fv. 6604, Varmbu- og Øyåsvegen (Øyåsbakkan/Varmbubakkan) ovenfor Hammonds veg

8.–10. tr.

Tidsbegrenset
   01.11.-31.03.

Fv. 708, Hølondvegen (Aundalen/Løkkenhaugen)

8.–10. tr.

Tidsbegrenset
01.11.-31.03.

Høyeggen skole

Fv. 6608, Åsvegen, Lerli jernbaneovergang 
ved Kvammen

2.–7. tr.

 

Rosmælen skole

Kv2016, Kregnesvegen. Kregnesmoen.
Fra Kregnesvegen 256 til 297

2.–7. tr.

 

 

 

 

 

 

Kv2016, Kregnesvegen. Til og med Kregnesvegen 175

1. tr.

 

Kv2009, Vassfjellvegen. Gjelder også tilstøtende veger

1. tr.

Kryssing av jernbanen

Fv. 6950 Bennavegen.
Fra krysset Lebergsvegen til Hermannstad

1.–7. tr.

 

Fv. 6578 Lebergsvegen. Fra nr. 26

1.–7. tr.

 

Flålykkjvegen

2.– 4. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Flå skole

 

 

 

Fv. 6594, Fremovegen
(Kaldvelldalen, fra krysset med kv3009 Langdalen)

1.–7. tr.

 

Fv. 6594, Fremovegen, kryssing ved Ler sentrum

1.2. tr.

 

Kv.3024 med tilstøtende veger ovenfor gbnr 137/40

2.–7. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Kryssing av E6 uten gangfelt der fartsgrense er 70 km/t 1.-7. tr  

Lundamo skole

 

 

 

Fv. 6582 Grinnisvegen og
Fv. 6578 Grinnisvegen/ Lebergsvegen

1.7. tr.

 

Fv. 6586, Lundalsvegen, fra krysset Åsløkkvegen

1.3. tr.

 

Fv. 6586, Lundalsvegen, fra krysset Åsløkkvegen

4. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03. 

Fv. 6584 Lyngenvegen, ovenfor svingen ved gbnr 215/153 (Lyngen høydebasseng)

2.–4. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Kryssing av E6 uten gangfelt der fartsgrense er 70 km/t

1.-7. tr.

 

Hovin skole

 

 

 

Fv. 6576, Krogstadvegen, fra Hovin stasjon og sørover

1. tr.

 

Fv. 6576, Krogstadvegen (Krogstadgrenda)
(holdeplass v/gbnr 233/14 og sørover)

2.–7. tr.

 

Fv. 6492, Tømmesdalsvegen og
Fv. 6582 Grinnisvegen etter kryss med Pv.5009 Gaudalen

1.7. tr

 

Kv5010, Fossvegen (Gamle E6)

1.2. tr.

 

Gåsbakken skole

 

 

 

 

 

 

Fv. 6492, Hølondvegen, strekningen Svorksjøen-Kvile
(kryss med fv6492 Tømmesdalsvegen)

1.– 4. tr.

 

Fv. 6492, Hølondvegen, strekningen Svorksjøen-Kvile
(kryss med fv6492 Tømmesdalsvegen)

5.7. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Kv6005 Nævsvegen fra skiskytterstadion (reg. gs-veg)

1–4. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Kv6005 fra Nævsvegen 330

5.–6. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Sv33 Skogstadvegen, kryss v/Nævsvegen

2.–4. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Fv. 6588, Jåravegen.
Fra Reksåsvatnet (sørenden) og nordover

1.2. tr.

 

Fv. 6588, Jåravegen. 
Fra Reksåsvatnet (sørenden) og nordover

3.4. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Eid skole/-ungdomsskole

 

 

 

 

Fv. 708, nord for avkjørsel til Hølondvegen 1785
langs fylkesveg

1.-4. tr.  

Fv. 708, nord for avkjørsel til Hølondvegen 1785
langs fylkesveg

5.–10. tr

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Fv. 6592, sør for Hølondvegen 2160

1.–4. tr.

 

Fv. 6592, sør for Hølondvegen 2160

5.–7. tr.

Tidsbegrenset
 01.11.-31.03.

Fv. 6592, sør for Hølondvegen 2270/2271 8.-10. tr. Tidsbegrenset 
1.11.-31.03.

Fv. 6588, Jåravegen (Aunet gbnr 183/11)

2.–7. tr.