Har du spørsmål vedrørende utleie av idrettshallene, kontakt

Lundahallen:

Ole Anders Antonsen 
Telefon: 909 76 587
E-post

Horghallen:
Jan Petter Løseth
Telefon: 412 34 501
E-post

Flå skole (liten hall):
Knut Bjørnar Granheim
Telefon: 971 82 531
E-post

Bankhallen (ikke kommunal):
Arve Wangberg
Telefon: 995 37 291

Melhushallen:
Rune Bjørgvik
Telefon: 913 03 175
E-post

Når det gjelder tildeling av tid i idrettshallene, Høyeggen skole, Brekkåsen skole, Flå skole og C-bygget på Gimse skole, skjer dette gjennom innmelding av behov fra hvert enkelt lag innen 5.mai hvert år.

Tildelingen skjer gjennom Melhus Idrettsråd innen utgangen av juni hvert år.

Her kan du se gjeldende priser for utleie.

Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med utleie, kan dere ta kontakt med:
Unni Kvarnløff
Telefon: 72 85 81 33
E-post