1. Motorferdsel i landbruksnæring (knyttet til at det leveres næringsoppgave for den andel ferdselen gjelder). Grunneier har ingen spesielle retter til motorferdsel, det er næringsformålet som er det avgjørende. Videre til og fra faste bosteder i utmark, transport av felt elg og hjort og i forbindelse med offentlig fiskekultivering.

  2. Diverse offentlige formål som politi, brann, ambulanse, oppsyn, forsvaret. m.m. og i samband med drift av større anlegg som kraftverk, strøm- og telenett o.l.

  3. I tillegg til ovenstående kan man på vinterføre kjøre snøscooter i samband med:

  • Drift av turistanlegg (ikke transport av gjester) 
  • Bygging i samsvar med byggeløyve (materialer og  arbeidsfolk)
  • Preparering av skiløyper for allmenhet og konkurranser (kun kommunen, idrettslag og hjelpekorps).
  • Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, vitenskapelige undersøkelser 
  • Kjøring for disse formål og kjøring med løyve er ikke tillatt mellom kl. 22.00 og 06.00, alle ukedager.

 4. Ferdsel med motorfartøy på åpne vassdrag reguleres av egen forskrift.