Er du privatperson og trenger psykososial førstehjelp? Da skal du kontakte følgende:
- Fastlege
- Legevakt
- 113 om du trenger akutt hjelp

Kriseteamet skal ikke kontaktes av privatpersoner.

Kriseteam iverksettes på anmodning fra legevakt, politi eller kommunen selv, og kontaktes av dem/andre samarbeidspartnere og ikke privatpersoner.
Telefon: 908 03 066