Trenger du hjelp? Ring 73 52 34 20. 

Trondheim krisesenter er et gratis døgnåpent lavterskel tilbud for enslige kvinner, menn og LHBT-personer med eller uten barn, som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Krisesenteret har hemmelig adresse. De ansatte har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 

Dette tilbyr krisesenteret: 

  • hjelp,råd og veiledning til kvinner og menn utsatt for vold fra en partner, familie eller andre.
  • tilbud til LHBT personer
  • samtale- og aktivitetstilbud til barn under og etter opphold
  • er et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner og menn med eller uten barn der det er behov for beskyttelse
  • det gis også tilbud om samtaler til kvinner og menn som ikke benytter botilbudet, enten ved telefonkontakt eller oppmøte
  • hjelp til å ta kontakt med andre aktuelle instanser
  • oppfølging i en reetableringsfase
  • diverse kurstilbud

Les mer om tilbudet på Trondheim krisesenter her

Trenger du hjelp? Ring 73 52 34 20

E-post: krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no