I tillegg til rådgiverfunksjonen, er hovedansvarsområdene smittevern og helseberedskap. 

Andre vanlige arbeidsoppgaver for kommuneoverlegen: 

  • folkehelse
  • godkjenning av virksomheter
  • forvaltning av legetjenesten
  • kvalitetsutvikling
  • helsetjenesteplanlegging
  • medisinskfaglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen 
  • vedtak om tvungen legeundersøkelse etter lov om psykisk helsevern 

Kommuneoverlegen jobber ikke klinisk, det vil si den ikke har pasienter. 

Har du spørsmål om egen helse, ta kontakt med din fastlege. Er det akutt, ta kontakt med legevakt eller ring 113. 

Slik tar du kontakt: 

E-post

Kommuneoverlegen er organisert sammen med legetjenester i enheten Arbeid og helse