Aktivitet og bevegelse

Aktivitet og bevegelse omfatter ergo– og fysioterapitjenesten, privat fysioterapipraksis og Melhus sansesenter, samt koordinering av bruken av Buen bad.

Enhetsleder: Heidi Dahlen Moen
E-post: Heidi.Dahlen.Moen@melhus.kommune.no

Arealforvaltning

Enheten Arealforvaltning omfatter byggesak, kart- og oppmålingstjenester, planbehandling, miljøtjenester og landbruk.

Enhetsleder: Guri Vik
E-post: Guri.vik@melhus.kommune.no

Bo og avlastning

Bo og avlastning omfatter hjemmetjeneste i boliger med heldøgns pleie og omsorg, avlastningstilbud for funksjonshemmede, hjemmehjelp og boveiledning.

Enhetsleder: Kjersti Stenvig
E-post: Kjersti.Stenvig@melhus.kommune.no

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom omfatter drift og vedlikehold, renhold, boligforvaltning og nybygging.

Enhetsleder: Morten Børseth
E-post: Morten.Borseth@melhus.kommune.no
 

Familie og forebygging

Familie og forebygging omfatter barnevern, PP-tjeneste, helsesøstertjeneste, familiesenter, psykisk helsetjeneste, rus- og tiltakstjeneste.

Enhetsleder: Inger Marie Aarstad
E-post: IngerMarie.Aarstad@melhus.kommune.no
 

Institusjonsbaserte tjenester

Enhetsleder: Vigdis Byre
E-post: vigdis.byre@melhus.kommune.no
 

Hjemmebaserte tjenester

Enhetsleder: Bente Hustad
E-post: Bente.Hustad@melhus.kommune.no
 

Kultur og fritid

Enhetsleder: Jan Erik Landrø
E-post: Jan.Erik.Landro@melhus.kommune.no
 

Læring og tilrettelagt arbeid

Enhetsleder: Ellen Hoff Johansen
E-post: ellen.hoff.johansen@melhus.kommune.no
 

Teknisk drift

Enhetsleder: Jakob Leon Storrø
E-post: Jakob.Leon.Storro@melhus.kommune.no
 

Plan

Enhetsleder: Egil Johannes Hauge
E-post: egil.johannes.hauge@melhus.kommune.no