Arbeid, psykisk helse og rus

Arbeid, psykisk helse og rus omfatter Idrettsveien bofellesskap, NAV og psykisk helse og rus. 

Enhetsleder: Monica Brækken 

E-post: Monica.Braekken@melhus.kommune.no​

Arealforvaltning

Enheten Arealforvaltning omfatter byggesak, kart- og oppmålingstjenester, planbehandling, miljøtjenester og landbruk.

Enhetsleder: Guri Vik
E-post: Guri.vik@melhus.kommune.no

Bo og aktivitet

Bo og aktivitet omfatter hjemmetjeneste i boliger med heldøgns pleie og omsorg, Melhus arbeidssenter, hjemmehjelp og boveiledning.

Enhetsleder: Kjersti Stenvig
E-post: Kjersti.Stenvig@melhus.kommune.no

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom omfatter drift og vedlikehold, renhold, boligforvaltning og nybygging.

Enhetsleder: Morten Børseth
E-post: Morten.Borseth@melhus.kommune.no
 

Familie, forebygging og mestring

Familie, forebygging og mestring omfatter barnevernstjenesten, PP-tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, Melhus avlastningsbolig og ergo- og fysioterapitjenesten. 

Enhetsleder: Vigdis Ledal
E-post: vigdis.ledal@melhus.kommune.no

Institusjonstjenesten

Enhetsleder: Kristin Grindstuen
E-post
 

Hjemmetjenesten

Enhetsleder: Ann Sylvi Storvold
E-post
 

Høyeggen skole

Enhetsleder: Reidar Johnsen
E-post
Hjemmesiden til Høyeggen skole
 

Kultur og fritid

Enhetsleder: Jan Erik Landrø
E-post: Jan.Erik.Landro@melhus.kommune.no
 

Flyktningetjenesten og voksenopplæringen

Enhetsleder: Ellen Hoff Johansen

Gunn Anita Hermstad, førstesekretær

Berit Tofte Høvik, avdelingsleder/undervisningsinspektør

Gulnara Mamytbaeva, programrådgiver 

Teknisk drift

Enhetsleder: Hilde Bellingmo
E-post
 

Plan

Enhetsleder: Egil Johannes Hauge
E-post