Bidrag i fagbok; Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid (Red. Haugland et al., 2022)

Marthe Eidissen Holmeide og Veronica Skjønberg ved Melhus Sansesenter har bidratt som forfattere i en nylig utgitt fagbok om kunnskapsbasert miljøarbeid.
Boka Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid ble utgitt ved Universitetsforlaget i 2022.

Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid
Boka er tenkt å bidra med kunnskapsbasert informasjon om miljøterapeutisk arbeid for og sammen med personer med kognitive og kommunikative funksjonsnedsettelser. Den er ment å fylle kunnskapshull og gi et bredt utvalg av arbeidsmåter innenfor miljøterapi.
Boka har totalt 31 kapitler og forfatterne er ansett som ledende fagpersoner innenfor de ulike faglige retningene. Kapittelet 27 "Sanserom og multisensoriske miljø - et innblikk i hvordan disse miljøene kan bidra til utvikling og styrke relasjoner" tar utgangspunkt i tjenestetilbudet interessekartlegging i Melhus sansesenter. Dette er en fagbok for studenter og tjenesteytere innenfor helse- og velferdstjenester, samt oppvekstsektoren. Dette kan være for eksempel vernepleiere, ergoterapeuter og spesialpedagoger eller miljøterapeuter med annen fagbakgrunn.

Infoskriv om utvidet interessekartlegging

Vi presenterer kort tjenestetilbudet utvidet interessekartlegging i informasjonsskrivet. Tilbudet gjelder for barn i barnehage- og skolealder som bor i Melhus kommune. 

Les her: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf

Infoskriv om oppfølgingstimer

Etter gjennomført interessekartlegging og utvidet interessekartlegging er det mulig å få oppfølgingstimer. Tildeling skjer etter avklaring av behov, samt et ønske om å jobbe målrettet med ideer og forslag fra interessekartlegging/utvidet interessekartlegging. Viser til vedlagt infoskriv for mer informasjon. 

Oppfølgingstilbudet gjelder for barn i barnehage- og skolealder i Melhus kommune- Arena for oppfølging kan være i sanserommene, på skolen eller barnehagen, samt i hjemmet. 

Informasjonsbrosjyre om interessekartlegging

Les mer om interessekartlegging i Melhus Sansesenter: Brosjyre interessekartlegging[1].pdf

Mestrende barn - Melhusmodellen

Melhus sansesenters lokaliteter blir benyttet sammen med Psykisk helsetjeneste og Pp tjenesten i Melhus kommune som arena for Mestrende barn grupper.
Barn som er bosatt i Melhus kommune i 8 - 12 års alderen, og som har angst- og depresjonssymptomer, kan søke om å delta i gruppetilbudet via Helse og Velferdskontoret i Melhus kommune . Les mer om prosjektet Mestrende barn på ntnu.no/mestrendebarn.  

I tillegg til de kognitive strategiene som barna får muligheter til å tilegne seg kroppslige mestringsstrategier og tilrettelegging av det fysisk miljøet som en støtte for livsmestring. Dette er Melhusmodellen av Mestrende barn.

 

Melhus sansesenter i media

Kronikk i Adressa: "Hvor er ipad'n?" (Skjønberg & Holmeide, 2019).

Fagartikkel i Barnehage.no: Hvordan skape muligheter for ro og hvile i barnehagens fysiske innemiljø? (Skjønberg, 2022). 

Melhus Sansesenters bidrag under Nordisk konferanse

Personalet fra Melhus Sansesenter var medarrangører og kursholdere under den nordiske konferansen, våren 2019.
Tema: Sansenes betydning for livsmestring og utvikling.

Last ned programmet: Kursinvitasjon Nordisk konferanse i Sansestimulering (PDF)