Bidrag i fagbok; Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid

Marthe Eidissen Holmeide og Veronica Skjønberg ved Melhus Sansesenter har bidratt som forfattere i en nylig utgitt fagbok om kunnskapsbasert miljøarbeid.
Boka Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid ble utgitt på Universitetsforlaget i slutten av mars 2022.
Boka er tenkt å bidra med kunnskapsbasert informasjon om miljøterapeutisk arbeid for og sammen med personer med kognitive og kommunikative funksjonsnedsettelser. Den er ment å fylle kunnskapshull og gi et bredt utvalg av arbeidsmåter innenfor miljøterapi.
Boka har totalt 31 kapitler og forfatterne er ansett som ledende fagpersoner innenfor de ulike faglige retningene. Kapittelet 27 "Sanserom og multisensoriske miljø - et innblikk i hvordan disse miljøene kan bidra til utvikling og styrke relasjoner" tar utgangspunkt i tjenestetilbudet interessekartlegging i Melhus sansesenter. Dette er en fagbok for studenter og tjenesteytere innenfor helse- og velferdstjenester, samt oppvekstsektoren. Dette kan være for eksempel vernepleiere, ergoterapeuter og spesialpedagoger eller miljøterapeuter med annen fagbakgrunn.

Tverrfaglig skolehelsetjeneste - info 4.trinn

Universielt helsefremmende gruppetilbud til elever på 4.trinn: 

Tverrfaglig gruppetilbud 4.trinn

Infoskriv om utvidet interessekartlegging

Vi presenterer kort tjenestetilbudet utvidet interessekartlegging i informasjonsskrivet. Tilbudet gjelder for barn i barnehage- og skolealder som bor i Melhus kommune. 

Les her: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf

Informasjonsbrosjyre om interessekartlegging

Les mer om interessekartlegging i Melhus Sansesenter: Brosjyre interessekartlegging (PDF)

Mestrende barn - Melhusmodellen

Melhus Sansesenters lokaliteter og kompetanse blir benyttet sammen med Psykisk helsetjeneste og Pp tjenesten i Melhus kommune som arena for Mestrende barn grupper.
Barn som er bosatt i Melhus kommune i 8 - 12 års alderen, og som har angst- og depresjonssymptomer, kan søke om å delta i gruppetilbudet via Helse og Velferdskontoret i Melhus kommune . Les mer om prosjektet Mestrende barn på ntnu.no/mestrendebarn.  

I tillegg til de kognitive strategiene som barna får muligheter til å tilegne seg gjennom gruppetilbudet, så vil de få erfaringer med kropp og fysisk miljø som en støtte for mestring. Erfaringer viser at sanserommene i Melhus bidrar til endring av humør (følelsesregulering), fremmer ro, avslapning og velvære. Dette er Melhusmodellen av Mestrende barn.

Informasjonsbrojsyre. 

Melhus Sansesenters bidrag under Nordisk konferanse

Personalet fra Melhus Sansesenter var medarrangører og kursholdere under den nordiske konferansen, våren 2019.
Tema: Sansenes betydning for livsmestring og utvikling.

Last ned programmet: Kursinvitasjon Nordisk konferanse i Sansestimulering (PDF)