Digital henvisingsskjema finner du her: Melhus Sansesenter - henvisningsskjema

Mottatt henvisningsskjema arkiveres trygt i vårt journalsystem. 

Barn og unge fra Trøndelag bes sende søknad til NAV HMS Trøndelag ved ønske og behov for interessekartlegging (https://www.nav.no/trening-stimulering-aktivisering).