Vi trenger å motta et ferdig utfylt henvisningsskjema før det første besøket i Sansesenteret. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.
Det er viktig at hele personnummeret føres på. Mottatt henvisningsskjema scannes inn i vårt journalsystem.