Infoskriv om utvidet interessekartlegging - nytt

Vi presenterer kort tjenestetilbudet utvidet interessekartlegging i dette informasjonsskrivet. Dette tilbudet gjelder for barn i barnehage- og skolealder som bor i Melhus kommune. 

Les her: Infoskriv Melhus sansesenter utvidet interessekartlegging.pdf

Informasjonsbrosjyre om interessekartlegging

Les mer om interessekartlegging i Melhus Sansesenter: Brosjyre interessekartlegging (PDF)

Små barn i Melhus sansesenter

Les mer om hvordan du kan bli mer kjent med barnet ditt (0-2 års alder) i Melhus Sansesenter: Informasjonsskriv om små barn i Melhus Sansesenter (PDF)

Musikkrommet i Melhus Sansesenter
Bildet viser musikkrommet som er et populært rom for musikalsk utfoldelse. I tillegg kan barna få erfaringer med hvordan musikk kan virke inn på følelser. Hva liker jeg?

Mestrende barn - Melhusmodellen

Melhus Sansesenters lokaliteter og kompetanse blir benyttet sammen med Psykisk helsetjeneste og Pp tjenesten i Melhus kommune som arena for Mestrende barn grupper.
Barn som er bosatt i Melhus kommune i 8 - 12 års alderen, og som har angst- og depresjonssymptomer, kan søke om å delta i gruppetilbudet via Helse og Velferdskontoret i Melhus kommune. Les mer om prosjektet Mestrende barn på ntnu.no/mestrendebarn.  

I tillegg til de kognitive strategiene som barna får muligheter til å tilegne seg gjennom gruppetilbudet, så vil de få erfaringer med kropp og fysisk miljø som en støtte for mestring. Erfaringer viser at sanserommene i Melhus bidrar til endring av humør (følelsesregulering), fremmer ro, avslapning og velvære. Dette er melhusmodellen av Mestrende barn.

Dette tilbudet er satt på vent. 

Melhus Sansesenters bidrag under Nordisk konferanse

Personalet fra Melhus Sansesenter var medarrangører og kursholdere under den nordiske konferansen, våren 2019.
Tema: Sansenes betydning for livsmestring og utvikling.

Last ned programmet: Kursinvitasjon Nordisk konferanse i Sansestimulering (PDF)