Åpent treffsted er et sted å møtes i sosialt fellesskap. Det skal bidra til fellesskap og vekst, og forebygge ensomhet. 

Gjennom høsten 2021 vil vi tilby ulike kreative og fysiske aktiviteter. 

Mental Helse Melhus, Melhus Røde Kors og Melhus frivilligsentral og enhet for arbeid, psykisk helse og rus som samarbeider og står for dette tilbudet.