Hølonda helse- og omsorgssenter ligger på Korsvegen. 

Telefon: 957 11 482
Besøksadresse: Oddhaugen 14, 7212 Korsvegen
Postadresse

Kart over tjenester og rom ved Hølonda helse- og omsorgssenter (PDF)

Aktivitetstilbud ved Hølonda helse- og omsorgssenter

Aktivitetstilbudet holder til ved Hølonda helse- og omsorgssenter. 

Aktivitetstilbudet er for de som bor i omsorgsbolig eller hjemmeboende tjenestemottakere som har behov for aktivitet og bistand til å komme seg ut av hjemmet på egen hånd. 

Det tilbys ulike former for velferdstiltak, fysisk aktivitet, sosialt samvær, sang og musikk.

Hver måned lages det et aktivitetsprogram med oversikt over månedens planlagte aktiviteter. 

Lavterskeltilbud

En gang i uken er det et aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre i eget hjem. Det legges opp til ulike aktiviteter, sosialt samvær, kulturelle arrangement og fysisk aktivitet.

Det tilbys henting og hjemkjøring, og det serveres både frokost og middag. 

Avdelingsleder 

Ingvild Saxegaard
Telefon 918 61 539
E-post 

Hølonda kjøkken

Telefon 948 42 089

Daglig leder: 

Tonje Kvarnløff Lerånn  
e-post

Avdelingsleder kjøkkentjenesten: 

Knut Ståle Skogstad
Telefon 994 40 924
e-post

Ledelsen ved Hølonda helse- og omsorgssenter

Avdelingsleder hjemmetjenesten:

Stine Estenstad 
Telefon: 947 95 779
E-post