Arbeid og helse

Arbeid og helse omfatter Idrettsveien bofellesskap, NAV og psykisk helse og rus. 

Enhetsleder: Monica Brækken 

E-post

Arealforvaltning

Enheten Arealforvaltning omfatter byggesak, kart- og oppmålingstjenester, planbehandling, miljøtjenester og landbruk.

Enhetsleder: Ove Mogård
E-post

Bo og aktivitet

Bo og aktivitet omfatter hjemmetjeneste i boliger med heldøgns pleie og omsorg, Melhus arbeidssenter, hjemmehjelp og boveiledning.

Enhetsleder: Kjersti Stenvig
E-post

Bygg og eiendom

Bygg og eiendom omfatter drift og vedlikehold, renhold, boligforvaltning og nybygging.

Enhetsleder: Morten Børseth
E-post
 

Familie, forebygging og mestring

Familie, forebygging og mestring omfatter barnevernstjenesten, PP-tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, Melhus avlastningsbolig og ergo- og fysioterapitjenesten. 

Enhetsleder: Vigdis Ledal
E-post

Gimse skole

Enhetsleder: Lasse Volden
E-post
Hjemmsiden til Gimse skole

Institusjonstjenesten

Enhetsleder: Kristin Grindstuen
E-post
 

Hjemmetjenesten

Enhetsleder: Ann Sylvi Storvold
E-post
 

Høyeggen skole

Enhetsleder: Reidar Johnsen
E-post
Hjemmesiden til Høyeggen skole
 

Kultur og fritid

Enhetsleder: Jan Erik Landrø
E-post
 

Flyktningetjenesten og voksenopplæringen

Enhetsleder: Ellen Hoff Johansen

Gunn Anita Hermstad, førstesekretær

Berit Tofte Høvik, avdelingsleder/undervisningsinspektør

Gulnara Mamytbaeva, programrådgiver 

Nedre Melhus barnehager

Nedre Melhus barnehage omfatter fem barnehager: Gimsøya, Kosekroken, Presttrøa, Standvegen og Tambartun.

Enhetsleder: Audun Forr
E-post
Hjemmesiden til Gimsøya barnehage
Hjemmesiden til Kosekroken barnehage
Hjemmesiden til Presttøra barnehage
Hjemmesiden til Strandvegen barnehage
Hjemmesiden til Tambartun barnehage

 

Teknisk drift

Enhetsleder: Hilde Bellingmo
E-post
 

Plan

Enhetsleder: Egil Johannes Hauge
E-post