Slik kan du få tjenesten

Det er helse- og velferdskontoret som behandler søknad om dag- og aktivitetstilbud. Du kan få henvisning fra fastlegen, privatpraktiserende spesialister og spesialisthelsetjenesten (sykehus).

Send inn søknad: Søknad om helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Telefon: 957 11 444
E-post