Melhus Arbeidssenter tilbyr aktiviteter, veiledning og opplæring som bidrar til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Gjøremålene ved arbeidssentret består av forskjellig typer produksjon for videresalg, fysisk aktivitet, sosialt samvær med mer.

Voksne utviklingshemmede og andre med varig nedsatt funksjonsevne bosatt i Melhus kommune kan få tilbud om velferds- og aktivitetstilbud ved Melhus Arbeidssenter. Felles for de som får tilbud om tjenesten er at de har store vansker med å forstå, lære og klare seg ellers i samfunnet (jf ICD-10) og at de åpenbart ikke kan gjøre seg nytte av Nav sine tilbud.

Innbyggere som har muligheter på det ordinære arbeidsmarkedet eller som kan nyttiggjøre seg NAV sine arbeidsmarkedstjenester vil normalt ikke få tilbud ved arbeidssenteret.

Muligheter i ordinært arbeidsmarked og NAV sine tjenester skal alltid være vurdert først.