Slik kan du få tjenesten

Du kan få henvisning fra fastlegen, privatpraktiserende spesialister og spesialisthelsetjenesten (sykehus).

Du kan søke her

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 72 85 80 85
e-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no