Slik kan du få tjenesten

Det er helse- og velferdskontoret som behandler søknad om dag- og aktivitetstilbud. Du kan få henvisning fra fastlegen, privatpraktiserende spesialister og spesialisthelsetjenesten (sykehus).

Søknad om helse- og omsorgstjenester unntatt offentlighet* (PDF)

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Telefon: 72 85 80 85
E-post