Buen helse- og omsorgssenter er kommunens største senter, og ligger i Melhus sentrum. 

Telefon: 72 85 84 00
Besøksadresse: Lenavegen 91, 7224 Melhus
Postadresse

Dette inneholder Buen helse- og omsorgssenter

Her har vi lang- og korttidsavdeling, samt frittstående boliger. Vi tilbyr dag- og aktivitetstilbud og en populær bygdekafé, med servering fra vårt kjøkken. 

I tillegg har vi basseng, treningssal, møterom og kontorer i bygget. 

Avdelingsleder: Rita Myrseth 
E-post

Avdelingsleder korttidsavdelingen: Grethe Skauge
E-post

Avdelingsleder dagtilbud: Ingeborg Kjøsnes
E-post

Buen kjøkken

Telefonnummer: 72 85 84 10

Avdelingsleder Kaare Qvenild
E-post 

Livsgledesykehjem

Buen helse- og omsorgssenter er sertifisert livsgledesykehjem, en sertifisering de besto i 2017. Hos Livsglede for eldre kan du lese mer om sertifiseringen. 

Høsten 2018 kunne sykehjemmet også offisielt åpne sin gapahuk, som ble bygd av frivillige fra Lions Melhus og Frivilligsentralen. 

Dag- og aktivitetstilbudet på Buen

Buen dag- og aktivitetstilbud:

Telefon: 72 85 84 25 eller 917 33 508
Nås på telefon hverdager mellom klokka 8-16. 

Avdelingsleder Ingeborg H. Kjøsnes
Telefon: 72 85 84 05 eller 918 61 539
E-post

Buenbussen: Tlf. 917 33 509