Hvert andre år gjennomføres det både brukerundersøkelser og pårørendeunderøkelser. 

Brukerundersøkelsen tilbys alle som bor i sykehjem. Pårørendeundersøkelsen sendes til alle nærmeste pårørende.