Siden 1947 har rundt 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner, fordelt på 100 operasjoner over fire kontinenter. Forsvaret opplyser at det er oppført 162 veteraner i Melhus som har tjenestegjort fra 1978 og frem til i dag. Veteraner fra operasjoner før 1978 kommer i tillegg til dette antallet. 

Les planen: Veteranplan (PDF)

På oppfordring fra Forsvaret 

Forsvaret har oppfordret landets kommuner, i regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge», til å utvikle kommunale planer for å sikre våre veteraner fra internasjonale operasjoner et best mulig tilpasset tjenestetilbud.