30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur
09.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 09.06.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 09.06.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 09.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (6)
33/2021 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - Ledelsens gjennomgang helse og velferd 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
34/2021 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - vurdering av grunnskolen i Melhus 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
35/2021 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - Kvalitetsmelding barnehagene i Melhus - 2020 Vis (1)
36/2021 Ikon for filtype pdfTilstandsrapport - Helhetlig skolevurdering - Voksenopplæring for 2020 Vis (1)
37/2021 Ikon for filtype pdfTertialrapport I 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
38/2021 Ikon for filtype pdfSykefravær helse og velferd - 1. tertial 2021
39/2021 Ikon for filtype pdfOpprettelse av ny fastlegehjemmel i Melhus kommune Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
40/2021 Ikon for filtype pdfForebygging av selvmord Vis (1) Vis (1)
41/2021 Ikon for filtype pdfVeteranplan Vis (1) Vis (1)
42/2021 Ikon for filtype pdfUtstyrssentral
43/2021 Ikon for filtype pdfTilskudd - støtte - Våren 2021 Vis (15)
44/2021 Ikon for filtype pdfGod og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole - status juni 2021. Vis (4) Vis (10)
45/2021 Ikon for filtype pdfSøknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Ikon for filtype pdfVis
46/2021 Ikon for filtype pdfSøknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Ikon for filtype pdfVis