Utvalg for helse, oppvekst og kultur
09.06.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Saksliste - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 09.06.2021
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 09.06.2021
Sakspapirer - Møte i Utvalg for helse, oppvekst og kultur den 09.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2021 Referatsaker Vis (6)
33/2021 Tilstandsrapport - Ledelsens gjennomgang helse og velferd 2021 Vis (2) Vis
34/2021 Tilstandsrapport - vurdering av grunnskolen i Melhus 2020 Vis (2) Vis
35/2021 Tilstandsrapport - Kvalitetsmelding barnehagene i Melhus - 2020 Vis (1)
36/2021 Tilstandsrapport - Helhetlig skolevurdering - Voksenopplæring for 2020 Vis (1)
37/2021 Tertialrapport I 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
38/2021 Sykefravær helse og velferd - 1. tertial 2021
39/2021 Opprettelse av ny fastlegehjemmel i Melhus kommune Vis Vis (2)
40/2021 Forebygging av selvmord Vis (1) Vis (1)
41/2021 Veteranplan Vis (1) Vis (1)
42/2021 Utstyrssentral
43/2021 Tilskudd - støtte - Våren 2021 Vis (15)
44/2021 God og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole - status juni 2021. Vis (4) Vis (10)
45/2021 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Vis
46/2021 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Vis