Bilde som viser eksempel på brødmaten som blir servert til de som bor i egen bolig.
Bilde som viser eksempel på brødmaten som blir servert til de som bor i egen bolig.

I Melhus kommune er det kjøkken og kantine på alle tre helse- og omsorgssentrene: Hølonda, Horg og Buen. I prosjektet Veivalg for helse og velferd var prosjektgruppa tidlig klar på at kjøkkenet skal bestå på alle tre sentrene i kommunen.

Vi samlet kjøkkensjefene Marita Steinsvoll (Hølonda) og Mona Esphaug (Horg), samt avdelingsleder Knut Ståle Skogstad til en prat på Hølonda helse- og omsorgssenter. Kjøkkensjef på Buen, Kaare Qvenild, kunne ikke være med denne dagen.

Stort og variert tilbud

Alle som bor på institusjon, det vil si sykehjem, får alle måltider. De som bor i omsorgsboliger inne på sentrene har tilbud om å kjøpe mat fra kjøkkenet dersom de ønsker eller har behov for det.

- Noen lager maten sin selv, noen kjøper kun middag hos oss. Andre kjøper kun brød. Det varierer, sier Marita Steinsvoll.

I tillegg er det mange som bor i egne boliger i hele kommunen, som kjøper mat fra kjøkkenet. De får det bragt på døra, av frivillige matkjørere som gjør en formidabel innsats, i tillegg til hjemmetjenesten.

- Kjøkkenet er hjertet i huset

For kokkene er det mye annet i tillegg til selve matlagingen, som står på agendaen.

– Vi som jobber her er miljøarbeidere i stor grad. Kjøkkenet er hjertet i huset, et knutepunkt. Alle kommer til oss når de lurer på noe, forteller Steinsvoll.

Fleksibilitet er essensielt. Kjøkkentjenesten har tett dialog med ansatte når det kommer til de enkelte brukerne og beboernes behov, dagsform og tilstand. Behovene kan endre seg fra dag til dag, ut fra form og sykdomsbilde. Nettopp derfor er også kjøkkentjenesten så viktig. De tilbereder maten så den skal være appetittvekkende og lett å spise.

Det vanker mye skryt til kjøkkentjenesten. De skårer over landsgjennomsnittet på brukerundersøkelser, både blant beboere og pårørende. Det gjelder tilgjengelighet, ernæring og at maten oppleves appetittlig.

Mat er helse og forebygging

Det kan være mye medisin i god og riktig mat. Derfor er god og riktig ernæring så viktig.

I 2009 startet kjøkkentjenesten en prosess med å endre på måltidsrutinene på helse- og omsorgssentrene, og gikk fra tre til fire måltider. Erfaringene er veldig gode. Blant annet observerer helsepersonell at bruken av sovemedisin har gått betraktelig ned etter dette ble innført.

Kjøkkensjefene legger vekt på å lage næringsrik, appetittlig, norsk hjemmelaget tradisjonsmat. Menyen er variert og følger årstidene. Laks fra Gaula serveres på sommeren, og kokemorr kommer på bordet på feittirsdag. For eksempel.

- Det at det blir laget mat på stedet, at de som bor her kjenner matlukta; det har mye å si, sier Mona Esphaug.

Mer informasjon om prosjektet

Prosjektet Veivalg for helse og velferd pågår gjennom vinteren og våren. 22. mars vedtok kommunestyret fase 1 av prosjektet, med unntak av punktet om å videreføre Hølonda helse- og omsorgssenter som bofellesskap med heldøgns bemanning. Det skal i stedet ses på i fase 2 av prosjektet, i likhet med Horg helse- og omsorgssenter.

Utfyllende informasjon om prosjektet, hva som jobbes med og rapporten for fase 1 finner du på melhus.kommune.no/veivalg.