Kommunestyret
22.03.2022 kl. 15:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022
Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022
Tillegg saksliste - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022
Saksliste - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 22.03.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 Interpellasjon - Den kommende økningen i politikergodtgjørelse Vis
2/2022 Interpellasjon - Kvalitetsmeldinger av helse- og omsorgstjenestene i kommunen Vis
13/2022 Referatsaker Vis (1) Vis
14/2022 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Brekktrøa 36/8 - PlanID 2019001 Vis (16) Vis Vis (2)
15/2022 Søknad kommunal støtte og lånegaranti - IL Leik Vis (1) Vis Vis (4)
16/2022 Kultur - kommunal lånegaranti - kunstgress - Melhus IL Vis (1) Vis Vis (2)
17/2022 Opprettelse av midlertidige barnehageplasser i Melhus sør Vis (1) Vis Vis (1)
18/2022 Ekstern vurdering av skole og barnehage - gjennomgang Vis (1) Vis Vis (2)
19/2022 Gjennomgang av skole og barnehagebruk Vis (1) Vis Vis (3)
20/2022 Organisering av barnehagemyndigheten i Melhus kommune Vis (1) Vis Vis (2)
21/2022 9t2 - forslag til avtale om transport Vis (1) Vis Vis (2)
22/2022 Utbygging gang- og sykkelveg Fv. 6590 Hermanstad - Losenkrysset, finansiering / mulig bruk av miljøpakkemidler Vis Vis (1)
23/2022 Takst for nullutslippskjøretøy - bompengeprosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Vis Vis (1)
24/2022 Helseplattformen Vis (1) Vis Vis (3)
25/2022 Veivalg for helse og velferd - forslag til dimensjonering og opptrapping Vis (8) Vis Vis (8)
26/2022 Bosetting av flyktninger Vis (4) Vis Vis (1)
27/2022 NVE-plan 20898 - Sikringstiltak mot erosjon og skred langs Gaula, Krogstadsanden - Hastetiltak - Reparasjon av erosjonssikring Vis (1) Vis Vis (1)
28/2022 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 Vis (2) Vis