--- - ---

KORT FORTALT

Fysioterapeutene og ergoterapeutene gir behandling, trening og tilrettelegging til innbyggere over 18 år.

Avdelingsleder: Heidi Dahlen Moen
E-post: heidi.dahlen.moen@melhus.kommune.no / tlf 950 27 370

--- - ---

Hvem kan få tilbud om ergo- og fysioterapi?

Innbyggere over 18 år med skade eller sykdom, som gjør det vanskelig å bevege seg eller klare gjøremål i hverdagen. Hovedfokus blir tiltak som gjør at hverdagen mestres og oppleves meningsfull hjemme, på skole/ jobb og i fritid. Det gis råd, veiledning, korte eller lengre oppfølgingsperioder ut fra behov.

Fysioterapeuter som er ansatt i ergo- og fysioterapitjenesten gir behandlingstilbud til deg som ikke kan benytte tjenester gitt på et fysikalsk institutt, eller som har behov for tjenester som må koordineres. Ta kontakt med Helse- og velferdskontoret ved behov for tilbud fra fysioterapitjenesten.

Slik søker du om ergo- og fysioterapi

Hvis du trenger fysioterapi og kan komme deg til et fysikalsk institutt, tar du direkte kontakt med en av avtalefysioterapeutene for å bestille time. 

Dersom du ikke kan benytte deg av fysioterapitjenester på et fysikalsk institutt, eller du har behov for hjelp av ergoterapeut, sender du søknad om helse- og omsorgstjenester til helse- og velferdskontoret. Helse- og velferdskontoret vurderer riktig tjeneste og henviser videre til Ergo- og fysioterapitjenesten. Alle søknader blir prioritert etter hastegrad og fordelt til en terapeut. Det kan være noe ventetid før du får hjelp fra en fysioterapeut eller en ergoterapeut. 

Du betaler egenandel for behandling hos fysioterapeut, se helsenorge.no for mer informasjon om egenandeler. Du betaler ikke noe for kommunale ergoterapitjenester

Behandling og trening

Tjenesten tilbyr trening av bevegelse, balanse, utholdenhet og styrke. I samarbeid med deg velger vi tiltak og behandling tilpasset aktiviteter som er viktige for deg. Vi gir behandling og trening i hjemmet hvis du trenger det. Vi kommer også til deg dersom du bor på sykehjem, omsorgsbolig eller bofellesskap. Noen ganger er det best at du kommer til våre lokaler for å få behandling. Behandling og trening kan foregå i gruppe eller enkeltvis.

Tilrettelegging for aktiv hverdag

Tjenesten tilbyr individuell og helhetlig kartlegging sammen med deg om hva som er viktig å sette fokus på og endre og/eller tilrettelegge. Hovedfokus blir tiltak som gjør at hverdagen mestres og oppleves meningsfull hjemme, på skole/ jobb og i fritid. 

Ergo- og fysioterapeutene i kommunen samarbeider ofte med andre aktuelle samarbeidspartnere.

Tilpasning av bolig

Er det hindringer som gjør det vanskelig for deg å komme inn og ut av hjemmet ditt? Eller har du problemer med å klare de daglige gjøremålene som er viktige for deg? Da kan ergoterapeutene foreslå gode løsninger for å tilrettelegge boligen. 
 
Ergoterapitjenesten tilbyr: 
 • Generell anbefaling om tilrettelegging av bolig. Se hefte: Bolig Info
 • Bistand i tidlig fase ved nybygg eller omfattende utbedring/tilbygg.
 • Samarbeid med NAV hvis boligen din trenger utbedringer, og det er behov for tilpasning med hjelpemidler.  
 • Samarbeid med kontaktperson for kommunale tilskudd, prosjektering og startlån hvis det er aktuelt å søke om den ordningen. 
Ta kontakt med helse- og velferdskontoret dersom du trenger hjelp av ergoterapeut til å vurdere din bolig.

Tekniske hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler i hverdagen? Ergoterapeut kan bidra med kartlegging og vurdering av behovet for hjelpemidler, og hjelpe deg med å søke NAV hvis du har en varig funksjonsnedsettelse.

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret for veiledning og eventuell henvisning til vår tjeneste

Ved vurdering av enkelte hjelpemidler er det strenge krav og kriterier for utlån fra NAV hjelpemiddelsentral. Det kan være en omfattende prosess å få vedtak på enkelte av hjelpemidlene. Ved søknad på elektrisk rullestol er det blant annet krav om opplæringsperiode med godkjent formidler for å sikre at du er egnet til å ferdes ute i trafikken.

Tilbud til personer med nedsatt syn eller hørsel

Har du behov for tilrettelegging på grunn av syns- eller hørselsutfordringer i hverdagen? Ergoterapitjenesten har syns- og hørselskontakter som kan bistå deg.

Ønsker du hjelp av syns- eller hørselskontakt, tar du kontakt med Helse- og velferdskontoret.

Det er ønskelig at du ordner med epikrise fra siste undersøkelse hos audiograf eller øyelege/optiker, da dette er nødvendig informasjon for oss å benytte i saken din.

 

Forhindre fall

Vi kan vurdere din balanse og styrke dersom du har falt, eller er redd for å falle. Vi kan også komme hjem til deg med nyttige tips om hvordan du kan redusere fallfaren.

Har du falt eller er redd for å falle, kan du få individuell oppfølging eller behandling i gruppe.

Kontakt helse- og velferdskontoret hvis du trenger vurdering eller trening

Treningsgrupper

Behandlingsgrupper 

Fysioterapeutene tilbyr utholdenhets-, styrke- og balansetrening for hjemmeboende voksne og eldre. Du vil få en kartlegging av fysioterapeut før du får plass i en gruppe tilpasset ditt funksjonsnivå. Dersom du ikke kan kjøre bil eller komme deg til trening selvstendig, kan du få transport til og fra. Du betaler egenandel for behandlingsgrupper ledet av fysioterapeut, se helsenorge.no for mer informasjon om egenandeler. 

Vi har fire ulike grupper, tilpasset ulike funksjonsnivå:

Behandlingsgrupper ved Buen helse- og omsorgssenter:

 • Styrkegruppe 1: En dag i uka. Sirkeltrening med hovedfokus på styrke. Du må være selvstendig i forflytning og gå uten hjelpemiddel for å delta.
 • Styrkegruppe 2: En dag i uka. Sirkeltrening med hovedfokus på styrke og balanse. Du må være selvstendig i forflytning, men kan godt bruke ganghjelpemiddel, for å delta.
 • Balansegruppe: En dag i uka. Trening ved gangbane med hovedfokus på balanse og styrke i beina. For deg som har nedsatt balanse og er avhengig av ganghjelpemiddel både inne og ute. 
 • Gågruppe: To dager i uka. Intervallbasert gangtrening utendørs i motbakke. Du må kunne gå selvstendig utendørs og gå sammenhengende i flere minutter for å kunne delta. Det er mulig å delta med ganghjelpemiddel. Ved dårlig vær trener vi ofte i trapper innendørs.

Behandlingsgrupper ved Horg helse- og omsorgssenter:

 • Styrkegruppe: En dag i uka. Trening ved gangbane med hovedfokus på styrke og balanse. Du kan bruke ganghjelpemidler, men kan stå stødig og gjøre noen øvelser uten støtte.
 • Balansegruppe: En dag i uka. Trening ved gangbane med hovedfokus på styrke i beina og balanse. For deg som er avhengig av ganghjelpemidler, men som er selvstendig i forflytning. 

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret hvis du ønsker å delta på behandlingsgruppe.

Sterk og stødig treningsgrupper

Dette er treningstilbudet for deg som vil komme i litt bedre form sammen med andre. 

 • Føler du deg ustø, og ønsker å bli sterkere og mer stødig?
 • Er du mindre aktiv i dag, enn for ett år siden?
 • Er du 65+?

Da kan treningsgruppene Sterk og stødig være noe for deg. Vi har tilbud på Melhus, Hølonda og Lundamo. 

Vi har flere treningsgrupper. De ledes av sertifiserte instruktører som leder gruppene. Instruktørene får veiledning av våre fysioterapeuter. 

Dette er tilbudet for høsten 2023: 

Nedre Melhus: 

Sted: Buen helse- og omsorgssenter, treningssalen

 • Tirsdager kl. 11.30-12.30
  • Instruktørene Kirsti Riseth (tlf. 952 42 830) og Randi Kulbotten (tlf. 906 52 625)
 • Onsdager kl. 11.30-12.30
  • Instruktør Hallfrid Riseth (tlf. 481 19 118)

Hølonda: 

 • Gåsbakken skole, mandager kl. 15.30-16.30
  • Instruktør Helene Hammerås (tlf. 917 08 592)
 • Korsvegen bedehus, onsdager kl. 9-10
  • Instruktør Arild Berg (tlf. 920 83 756)

Horg: 

 • Lundamo ungdomsskole, tirsdager kl. 16-17 
  • Instruktør Peder Evjen (tlf. 913 02 279)

Kostnad: 

Du får gratis prøvetime(r). Deretter får du kjøpt klippekort som består av 15 timer. Pris er 500 kroner.

Har du spørsmål? Ta kontakt! 

Anne Lise Dahl, fysioterapeut
Telefon 962 32 910

Heidi Dahlen Moen, leder 
Telefon 950 27 370

Bassengtrening

Fysioterapitjenesten tilbyr bassenggrupper i Buen bad. 

Bassengtrening i terapibasseng er en treningsform med liten belastning på ledd. Treningsformen passer godt for deg med muskel- og skjelettplager. Treningen er øvelsesbasert til inspirerende musikk med instruksjon av fysioterapeut.

Hvem kan delta?

Du må være selvhjulpen i garderoben. Det trengs ikke henvisning fra lege. Ansvarlig fysioterapeut gjennomfører en kartleggingssamtale før oppstart i bassenggruppe. Du kan delta totalt ti ganger i gruppa (en behandlingsperiode). Hvis du har behov for en ny periode blir du satt på venteliste. Fysioterapeuten kan også gjøre en individuell vurdering ved spesielle behov. 

Hva koster det?

Egenandel for fysioterapi i basseng er på 130 kroner pr gang (juli 2023). Dette inngår i frikort for helsetjenester, og rapporteres til Helfo. 

Beskrivelse av bassenggruppene:

Treningsgruppe

Tidspunkt

Målgruppe

Type trening

Aktiv bassenggruppeTirsdager
kl. 09.00
- Sammensatte muskel- og skjelettplager med relativt høyt funksjonsnivå
- F.eks. for yrkesaktive med behov for fysioterapi i basseng
- F.eks. ved sykemelding for behandling/behandlingsdag

Hovedvekt på utholdethet, noe styrke og balanse.

Middels nivå på treningen

OrtopedigruppeTirsdager kl. 14.00

- Før- og ettertrening ved f.eks. hofte- og kneoperasjoner

- Slitasje/atrose i ledd

Hovedfokus på bevegelighet, styrke og balanse
Rygg- og bekkengruppeOnsdager
kl. 13.00
- Gravide
- Bekkenrelaterte smerter
- Ryggplager
- Sammensatte muskel- og skjelettplager, inkludert livsstilsproblematikk. 
Hovedfokus på utholdenhet, styrke og avspenning.
VedlikeholdgruppeOnsdager kl. 14.00- Hovedsakelig eldre med funksjonsnedsettelse og ulike sammensatte sykdomsbilder. 
- Behov for å vedlikeholde funksjonsnivået.

Hovedvekt på bevegelighet, styrke og balanse.

Rolig trening.

Interessert? Ta kontakt med:

Frøydis Marken Elstad (fysioterapeut)
Telefon: 908 18288
E-post: froydis.marken.elstad@melhus.kommune.no

Heidi Dahlen Moen (avdelingsleder)
Telefon: 950 27370
E-post: heidi.dahlen.moen@melhus.kommune.no

Kontaktinformasjon

Frøydis Marken Elstad, fysioterapeut
E-post
Telefon: 908 18288

Anne Lise Dahl, fysioterapeut
E-post
Telefon: 962 32 910

Frøydis Marken Elstad, spesialfysioterapeut
E-post
Telefon: 908 18 288

Mette Nordmark Bones, spesialfysioterapeut
E-post
Telefon: 906 16 799

Janne Sofie Risstad Larssen, fysioterapeut
E-post
Telefon: 917 68 302

Ane Troset Saur, fysioterapeut
E-post
Telefon: 991 01 069

Fysioterapeut i turnus
Telefon: 476 13 896

Aina Næprud, spesialergoterapeut
E-post
Telefon: 977 62 870

Linn Hege Tøndel, ergoterapeut
E-post
Telefon: 469 46 820

Kathrine Løvseth Bakke, ergoterapeut og hørselskontakt
Telefon: 907 87 707
E-post

Elfrid Halseth, spesialergoterapeut og synskontakt
E-post
Telefon: 970 14 707

Mari Svorkås, ergoterapeut
E-post
Telefon: 913 82 493