Sunne kommuner består av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og sin samfunnsplanlegging. Organisasjonen ble etablert i 1994 som Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, og er en del av Verdens Helseorganisasjons (WHO) Healthy Cities.

Nettverket skal bidra til at det jobbes lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å leve.

Melhus er med

Melhus kommune har vært med i "Sunne kommuner" siden 2004.

Representanter for kommunens administrasjon og politiske nivå deltar på nettverkssamlinger og i temagrupper, hvor man får faglig kunnskap til nytte for eget folkehelsearbeid.

Siste årsmelding gir et godt innblikk i nettverkets arbeid. Det er også mulig å følge Sunne kommuner på Facebook.

Copenhagen Consensus of Mayors

Sunne kommuner er ett av de 30 nasjonale nettverkene, som sammen med 100 selvstendige medlemsbyer, utgjør WHO European Healthy Cities Network. Nettverket har siden opprettelsen i 1988 organisert arbeidet for sunne byer og lokalsamfunn i faser. Den nåværende fase VII (2019-2024) tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål.

På et politisk toppmøte i regi av Healthy Cities i 2018 ble hensiktserklæringen Copenhagen Consensus of Mayors vedtatt av ordførere og politikere fra 87 europeiske byer og nasjonale nettverk. Etter politisk behandling i Melhus kommunestyre 24.09.19 ble det vedtatt at Melhus kommune ved ordfører skulle undertegne hensiktserklæringen og dermed gå foran som et godt eksempel i folkehelsearbeidet ved å etterstrebe erklæringens 8 prinsipper. 

Nettside for politikere

Sunne kommuner har utviklet en egen nettside for politikere som heter «Ta vare på velgerne dine».

Denne gir informasjon om hvordan man kan bidra til at velgerne lever lenge og holder seg friske, gjennom helsefremmende samfunn med fokus på forebygging av sykdom og helseplager.

Illustrasjonsfoto: pixabay.com