Hva er sunne kommuner?

Sunne kommuner består av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og sin samfunnsplanlegging. Organisasjonen ble etablert i 1994 som Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner, og er en del av Verdens Helseorganisasjons (WHO) Healthy Cities.

Nettverket skal bidra til at det jobbes lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å leve.

Melhus er med

Melhus kommune har vært med i "Sunne kommuner" siden 2004.

Representanter for kommunens administrasjon og politiske nivå deltar på nettverkssamlinger og i temagrupper, hvor man får faglig kunnskap til nytte for eget folkehelsearbeid.

Siste årsmelding gir et godt innblikk i nettverkets arbeid. Det er også mulig å følge Sunne kommuner på Facebook.

Nettside for politikere

Sunne kommuner har utviklet en egen nettside for politikere som heter «Ta vare på velgerne dine».

Denne gir informasjon om hvordan man kan bidra til at velgerne lever lenge og holder seg friske, gjennom helsefremmende samfunn med fokus på forebygging av sykdom og helseplager.

Illustrasjonsfoto: pixabay.com/Pexels