Folkehelseinstituttet legger årlig frem en folkehelseprofil for kommunene. Den gir oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer ut fra et utvalg av indikatorer. Profilen gjør det mulig å sammenligne status fra år til år, og kommunens folkehelsetilstand sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnitt.

Under kan du lese folkehelseprofilene fra 2015, og frem mot dagens profil. 

Illustrasjonsfoto: pixabay.com