Folkehelseinstituttet legger årlig frem en folkehelseprofil for kommunene. Den gir oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer ut fra et utvalg av indikatorer. Profilen gjør det mulig å sammenligne status fra år til år, og kommunens folkehelsetilstand sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnitt.

Her kan du lese folkehelseprofilene for Melhus kommune fra 2015 til 2018:


Folkehelseprofil 2015 Folkehelseprofil, Melhus kommune 2015

Folkehelseprofil 2016 Folkehelseprofil, Melhus kommune 2016

Folkehelseprofil 2017 Folkehelseprofil, Melhus kommune 2017

Folkehelseprofil 2018 Folkehelseprofil, Melhus kommune 2018