Hovin barnehage sto ferdig som ny barnehage i 2012, og var en sammenslåing av Jonashaugen private barnehage, Kongsten private barnehage og Hovin barnehage.

Hovin barnehage ligger ved skolen og er en del av oppvekstsenteret Hovin skole og barnehage (innkjøring ved Hovin Coop).

Barnehagen er bygd som en hybridbarnehage. Det vil si at det er avdelingsareal, men samtidig er det tatt ut noe areal til fellesareal, som all-rom (Dovregubbens hall), formingsverksted, naturverksted, sanserom og stort kjøkken.

Hovin barnehage jobber med fokus på kultur, og bruker Dovregubbens hall til felles samlinger, fysisk aktivitet og kulturtimer. Barna får utfolde seg med ulike estetiske uttrykk gjennom året.

I tillegg til kultur, har vi stort fokus på natur og friluftsliv, og alle storbarnsavdelinger har turdager. Det legges også opp til flere sammenhengende utedager på ulike tursteder i løpet av året. Dette gjør også de minste på vårparten.

Hovin barnehage har et stort uteområde, og tilgang til skolens uteområde og idrettsanlegget som ligger like utenfor gjerdet. Det er mange turområder rundt barnehagen som blir mye brukt.

Kosttilbud

Hovin barnehage har et fullt kost tilbud, som betyr at barna får alle måltid på barnehagen. Per 1. januar 2019 er prisen på kosttilbudet for en 100 % plass 550 kroner i måneden. Det serveres varmmat med jevne mellomrom, samt salatbar. Barnehagen tar hensyn til allergier ved dokumentasjon på det.

 

Hovin barnehage har i 2019 sju avdelinger, 97 barn og 26 ansatte.