Velkommen til oss!

Å bygge relasjoner med barn og deres foresatte er det viktigste arbeidet ansatte i barnehagen gjør. Dette er grunnlaget for trygghet og gode oppvekst- og utviklingsvilkår. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Personalet skal være veiledere for barna til å finne god balanse mellom samfunnet med normer og sosiale spilleregler på den ene siden, og egen væremåte og integritet på den andre siden. Vi ønsker at voksne skal opptre som trygge, og om nødvendig korrigerende, medvandrere i undring og utforsking.

Lek er hovedaktiviteten for barn. 

Leken fremmer barnas utvikling på alle områder. Identitet, selvfølelse og sosial kompetanse stimuleres og dannes i lek og samspill med andre i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Det er en måte å hente kunnskap og bearbeide inntrykk på, og det er en måte å uttrykke seg gjennom. Den beste språkstimulering skjer i lek og samspill med andre. Den er dessuten en viktig bærer av barnekulturen på tvers av generasjoner og ulike kulturer.

Vi ønsker å ha en barnehagekultur der det er mulig og riktig å «gripe dagen» i lys av barns medvirkning. For å klare det, må vi hele tiden ha fokus på voksenrollen. Vi er, og skal alltid være, underveis i holdningsarbeid og kunnskapsarbeid.

Voksne skal hjelpe barna til å få gode erfaringer med å foreta og stå for valg innenfor trygge rammer. Vi ser dette er viktig for å styrke barns selvfølelse og identitet. Det er en viktig forutsetning for å kunne medvirke godt i sosiale sammenhenger.

Gjennom arbeidet har vi som mål å støtte barna til en god utvikling av empati, selvstendighet og robusthet.

Åpningstid: kl 06.30 - 16.30