Om barnehagen 

Tambartun barnehage har 7 avdelinger.

  • 3 småbarnsavdelinger med 9 barn og 3 ansatte pr avdeling, med barn far 1-2 år
  • 2 mellomavdelinger med barn fra 2-4 år
  • 2 naturavdelinger med 12 barn og 2 voksne på hver avdeling, med barn fra 4-5 år

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Brekktrøa på Gimse, med skogen som nærmeste nabo. Barnehagen ligger i omgivelser som gir oss muligheter til å gi barna gode naturopplevelser fra de starter i barnehagen til de begynner på skolen.

Vi har flere naturlekeplasser i skogen ved barnehagen og dette er attraktive turmål for barnehagen hele året. Vi har muligheter til å bruke fantasien i takt med endringene av årstiden. Friluftsliv er en del av vår hverdag. Vi ønsker å gi barna en frihet til å kunne utforske livet i samspill med mennesker og naturen, innenfor trygge og positive rammer.

Det er personalets oppgave å veilede og gi barna de verktøyene de trenger for å være en del av et sosialt fellesskap. Vi vil legge til rette for en barndom med glede som motivator for utvikling, læring og sosialisering. Det krever kommunikasjon og medvirkning, samt voksne som er til stede og er tett på barna.

Å trives i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for å lære. Et godt psykososialt miljø fremmer trivsel og utvikling for barna. Barna skal oppleve omsorg, trygghet og anerkjennelse. Tambartun barnehage skal gi barna medbestemmelse, de skal oppleve lek, læring og mestring. Vi skal bygge gode og trygge relasjoner mellom barna, voksne og barna og voksne imellom. Et positivt miljø i Tambartun barnehage gir barna frihet og glede.

I Tambartun barnehage har vi barnets beste i fokus. Et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og likeverd. Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert.

Vi har både menn og kvinner som jobber i vår barnehage. Tambartun skal gjenspeile samfunnet vi lever i, og det er viktig at både jenter og gutter har gode rollemodeller blant de voksne.

Følg oss på Facebook!

Vi har en egen side på Facebook. Der viser vi frem ulike aktiviteter fra avdelingene våre. Vi bruker denne siden til å presentere noe av hverdagen vår på Tambartun barnehage.
Vi ønsker å vise at barna får dager fylt av trygghet, omsorg, tillit og spennende opplevelser.