30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Klikk på den aktuelle møtedatoen for å finne sakspapirer og protokoll.

Møteoversikt og saksdokumenter for Kontrollutvalget finner du på Kontrollutvalgets hjemmeside
Møtereferat fra Melhus ungdomsråd finner du her

På grunn av vedlikehold og backup er dokumentene ikke tilgjengelige for nedlastning i tidsrommet mellom kl. 01:25 og 03:30.

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 18
23
31
15
Formannskapet 11
25
15
01
15
22
05
26
10
14
28
16
06
27
18
25
08
22
06
Kommunestyret 08
22
26
24
21
20
25
15
13
Melhus eldreråd 31
07
03
07
06
04
14
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 31
07
03
07
04
14
Sakkyndig ankenemnd eiendomsskatt 14
02
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 18
23
03
Ungdomsrådet 05
26
16
09
30
20
11
01
22
12
03
24
14
05
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 02
09
04
08
31
05
16
Utvalg for teknikk og miljø 20
10
05
09
01
06
17
Valgnemnda 14
08
Valgstyret 14