Kostpris: 150,- per måned

Vi har matpakker til frokost og lunsj.

Medbrakt mat frigjør mye tid for personalet i barnehagen. Det er tid som går fra praktisk arbeid, til å være tid som brukes til pedagogisk arbeid med barna.

Dette får du for kostprisen:

  • Melk/vann til frokost og lunsj
  • Grønnsaker til lunsj
  • Fruktmåltid hver ettermiddag
Avdelingene vil servere ulike typer mat ved spesielle dager som blir markert i barnehagen.
 

Ta med niste til frokost og lunsj hver dag.

Barn og en voksen sitter sammen i en halvsirkel i skogen, og spiser lunsj.