Mål

Planen har 4 overordnede mål:
 
Ha oppdatert kunnskap om naturmiljøet i Melhus
Legge en strategi for å unngå fremtidig forringing av naturmiljøet, og rette opp tidligere forringing
Bedre vilkår for truede arter
Være veiledende for andre planer på miljøarbeid og saksbehandling i kommunen
 

Framdrift

Prosjektet pågår over nesten to år, og startet 1. januar 2021, og avsluttes 1.november 2022.
 

Kunngjøringer

 

Dokumenter

 

Nyttige nettsider

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kommunedelplanen kan du sende oss en e-post, eller kontakte miljøvernrådgiver Dag Petter Hollekim på telefonnummer 913 06 960.