Kommunedelplan for miljø og naturmangfold ble vedtatt i kommunestyret 26.09.23

Mål

Planen har 4 overordnede mål:
Ha oppdatert kunnskap om naturmiljøet i Melhus
Legge en strategi for å unngå fremtidig forringing av naturmiljøet, og rette opp tidligere forringing
Bedre vilkår for truede arter
Være veiledende for andre planer på miljøarbeid og saksbehandling i kommunen
 

Kunngjøringer

 

Dokumenter

Vedtak kommunedelplan for miljø og naturmangfold (PDF)
Vedtatt planprogram
Om vedtaket av planprogrammet og bakgrunn, formannskapet 29. juni 2021 (sak 92/2021)
Behandling av planprogram for kommunedelplan for miljø og naturmangfold, formannskapet 23. februar 2021 (sak 24/2021)

 

Nyttige nettsider

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kommunedelplanen kan du sende oss en e-post.