30. mai 2023 fikk vi nytt arkiv- og sakssystem (Elements).

Ny møtekalender: møter etter 30. mai 2023

Gammel møtekalender: møter før 30. mai 2023 ser du nedenfor
 

Formannskapet
29.06.2021 kl. 10:00 - 00:00
Kommunestyresalen, Melhus rådhus

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSaksliste - Møte i Formannskapet den 29.06.2021
Ikon for filtype pdfTillegg sakspapirer - Møte i Formannskapet den 29.06.2021
Ikon for filtype pdfTillegg saksliste - Møte i Formannskapet den 29.06.2021
Ikon for filtype pdfSakspapirer - Møte i Formannskapet den 29.06.2021
Ikon for filtype pdfMøteprotokoll - Møte i Formannskapet den 29.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
85/2021 Ikon for filtype pdfReferatsaker Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
86/2021 Ikon for filtype pdf186/12 Klage på vilkår satt i vedtak om dispensasjon- Bjørsetvegen 330 Vis (26) Ikon for filtype pdfVis
88/2021 Ikon for filtype pdf238/267 Klage på avslag på søknad om dispensasjon - Støttemur Teialia 1 Vis (51) Ikon for filtype pdfVis
89/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Tislauøra næringsområde gnr/bnr 8/4, Plan-ID 2017008 - 1. gangs behandling Vis (17) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
90/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering Melhusvegen 405, planid 2021001 - 1.gangs behandling Vis (23) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
91/2021 Ikon for filtype pdfReguleringsplan for del av Losjevegen,92/18 - 92/16- 92/ 55 m.fl -.1. gangsbehandling Vis (14) Ikon for filtype pdfVis
92/2021 Ikon for filtype pdfPlanprogram for kommunedelplan for miljø og naturmangfold Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
93/2021 Ikon for filtype pdfDetaljregulering for E6 Gyllan - Kvål, planid 2020013 - klargjøring av punkt a. i vedtaket i PS 68/21 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)