Les planen: Planprogram – Kommunedelplan for miljø og naturmangfold (PDF)

Melhus kommune skal lage en ny miljøplan. Den skal være en langsiktig, overordnet plan som skal legge til rette slik at vi lokalt kan nå de nasjonale miljømålene. Planen skal gi kommunen et godt kunnskapsgrunnlag, og foreslå tiltak som vil gjøre oss i stand til å ivareta miljøet i større grad i fremtiden.

Et planprogram beskriver hva som skal undersøkes gjennom arbeidet med kommunedelplanen, og hvordan dette skal gjøres.

Formannskapet har behandlet planprogram for kommunedelplan for miljø og naturmangfold i møte 23. februar 2021. Les sakspapirene her.

Du kan bidra

Vi ønsker tilbakemeldinger på forslaget til planprogram, før det skal behandles på nytt og fastsettes. Merk at dette er innspill til planprogrammet, ikke selve kommunedelplanen.

Slik sender du inn dine innspill:

Innspill må sendes innen 10. mai 2021. Merk med «Innspill til planprogram for kommunedelplan for miljø og naturmangfold».

Per e-post

Per post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus