Arbeidet med å utarbeide planen er dermed i gang.

Mer informasjon om vedtaket og bakgrunn fra formannskapet 29. juni (sak 92/2021).

Planprogram for kommunedelplan for miljø og naturmangfold (kunngjøring 2. mars 2021).

Har du spørsmål eller innspill kan du sende oss en e-post eller ringe miljørådgiver Dag Petter Hollekim, 913 06 960.